Osakeyhtiö

Oletko perustamassa yritystä yksin tai kavereiden kanssa? Onko tavoitteen kasvaa oikeaksi yritystähdeksi, työllistää ihmisiä tai käyttää voittoja liiketoiminnan kehittämiseen? Sitten osakeyhtiö (Oy) on varmasti oikea valinta. Monet pienyrittäjät, tai liiketoimintaa sivutoimisesti “harrastavat” vierastavat kuitenkin osakeyhtiötä. Ai miksikö? Käydään se läpi tässä ja nyt!

Osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt ovat osuuskuntien lisäksi ainoat yhtiömuodot suomessa, joissa omistaja/osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön velvoitteista. Osakeyhtiön perustamista varten tarvitaan kuitenkin vähintään 2500€ alkupääomaa, ja pitää myös varautua esim. Yksityistä elinkeinonharjoittajaa monimutkaisempaan byrokratiaan.

Hyvät ja huonot puolet

Osakeyhtiön hyödyt

 • Voittoja voidaan nostaa osinkoina (pääomatuloina)
 • Rajatut henkilökohtaiset vastuut
 • Voi nostaa palkkatuloja (vs. toiminimi)
 • Kauden hyvä tulos voidaan jyvittää pidemmäksi aikaa palkkatuloiksi
 • Sopii kasvua hakeville yrityksille

Osakeyhtiön huonommat puolet

 • Byrokratia
 • Alkupääoman tarve
 • Yhtiöverotus, jossa voitto lasketaan yhtiön “henkilökohtaiseksi” tuloksi
  • Kaksinkertainen verotus osingoista: ensiksi yhtiöverot, sen jälkeen pääomaverot

Päätöksenteko osakeyhtiössä

Kun osakeyhtiö perustetaan, nimetään yhtiölle hallitus, eli vähintään hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Osakeyhtiössä päätöksenteko tapahtuu hallituksessa, jota vetää hallituksen puheenjohtaja. Myös toimitusjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus, joten myös palkattu toimitusjohtaja tekee päätöksiä osakeyhtiöissä. Usein päätöksentekoon ja nimenkirjoitusoikeuksiin tehdään seuraavat säännöt:

 • Toimitusjohtaja saa allekirjoittaa yksin
 • Kaksi hallituksen jäsentä saa allekirjoittaa yhdessä

Hallituksen tärkein tehtävä on linjata yrityksen strategiat ja strategiset tavoitteet, joita toimitusjohtaja lähtee käytännön tasolla toteuttamaan.

Voitonjako

Osakeyhtiön voitosta ja tappiosta vastaa osakeyhtiö itse, eli käytännössä tämä sovitaan hallituken kokouksessa. Voitonjako tapahtuu maksamalla osakkaille osinkoa. Yksityisnostot eivät ole mahdollisia, koska osakeyhtiö ei ole henkilöyhtiö, kuten avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiö perustetaan allekirjoittamalla perustamisilmoitus ja rekisteröitymällä kaupparekisteriin. Kun osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu, yhtiöllä on kolme kuukautta aikaa ilmoittaa yhtiö kaupparekisteriin. Jos rekisteröinti myöhästyy, raukeaa perustaminen ja yritystä ei synny. Rekisteröinnin voi tehdä paikan päällä PRH:n toimipisteessä tai verkossa. Perustaminen maksaa sähköisenä 330 € ja paperisena 380 €. Lisäksi ennen rekisteröintiä tulee osakeyhtiöllä olla pankkitili, jonne on talletettu vähintään 2500 € alkupääomaa.