Kommandiittiyhtiö

Onko liikeideasi taustalla jo valmis rahoittaja, joka haluaa rahoittaa, mutta ei itse olla mukana liiketoiminnassa aktiivisen yhtiömiehen roolissa? Sitten kommandiittiyhtiö (Ky) saattaa olla oikea valinta. Kuten kaikissa yhtiömuodoissa on kommandiittiyhtiöissäkin hyviä ja huonoja puolia. Ai niin kuin mitä? Käydään se läpi tässä ja nyt!

Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, jossa on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Lyhyesti sanottuna:

  • vastuunalainen yhtiömies on yrittäjä
  • äänetön yhtiömies on rahoittaja

Vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan, mutta päättää yrityksen toiminnasta. Äänetön yhtiömies vastaa ainoastaan hänen sijoittamaansa pääomastaan tai rahastaan. Yhtiö perustetaan allekirjoittamalla yhtiösopimus kaikkien yhtiömiesten kesken.

Hyvät ja huonot puolet

Kommandiittiyhtiön hyödyt

  • Rahoittajalla ei vastuuta
  • Edullinen perustaa
  • Nopea perustaa
  • Käytetään veroedullisin perustein kiinteistörahastoissa
  • Voi hyödyntää luontoisetuja
  • Voi hyödyntää verottomia kulukorvauksia

Kommandiittiyhtiön huonommat puolet

  • Riskialtista äänettömälle yhtiömiehelle, jos ei tunne vastuunalaisen yhtiömiehen työmoraalia
  • Vastuunalaisena yhtiömiehenä voit joutua vastaamaan myös toisen vastuunalaisen yhtiömiehen tekemistä virheistä/tappioista

Päätöksenteko kommandiittiyhtiössä

Henkilöyhtiöissä kuten kommandiittiyhtiössä vastaavat vastuunalaiset yhtiömiehet henkilökohtaisesti yrityksen veloista, tappioista ja muista rasitteista. Äänetön yhtiömies ei saa osallistua kommandiittiyhtiön liiketoimintaan, ellei siitä yhtiösopimuksessa ole erikseen sovittu. Lähtökohtaisesti usein sovitaan että myös äänettömät yhtiömiehet voivat vaikuttaa päätöksentekoon, koska he antavat yrityksen liiketoimintaan rahallisen panostuksen.

Kommandiittiyhtiöissä päätökset tehdään pääosin yksimielisesti, kuitenkin riippuen siitä mitä yhtiösopimuksessa on määritetty.

Voitonjako

Äänetön yhtiömies saa voitto-osuutensa velkojien jälkeen ennen vastuunalaisia yhtiömiehiä; jäljelle jäävä voitto kuuluu vastuunalaisille yhtiömiehille. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet sopivat voiton jakamisen perusteista. Vastuunalaiset yhtiömiehet voivat nostaa itselleen kohtuullisen määrän palkkaa ja saada luontoisetuja sekä verottomia kulukorvauksia.

Kommandiittiyhtiön perustaminen

Kommandiittiyhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Vastuulliset yhtiömiehet ovat vastuussa perusilmoituksen lähettämisestä. Yksi yhtiömies voi myös hoitaa ilmoittamisen yksin kaupparekisteritoimistoista tai PRH:sta saatavalla lomakkeella. Ilmoitukseen on liitettävä yhtiösopimus ja kuitti käsittelymaksun suorittamisesta. Perustaminen maksaa 240€, joka on makettava ennen perusilmoituksen lähettämistä.