Avoin yhtiö

Oletko perustamassa yritystä vähintään kaksin jonkun kanssa? Haluatte perustaa yrityksen, mutta teillä ei ole varaa alkupääomaan ja liikeideanne ei sellaista kaipaakaan? Sitten avoin yhtiö (Ay) on varmasti oikea valinta. Kuten kaikissa yhtiömuodoissa on avoimissa yhtiöissä hyviä ja huonoja puolia. Ai niin kuin mitä? Käydään se läpi tässä ja nyt!

Avoin yhtiö on henkilöyhtiö, eli sellainen yhtiömuoto, jossa kaikki yhtiömiehet (eli yrittäjät) vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja muista velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta. Jotta avoimen yhtiön voi perustaa tulee kahden tai useamman henkilön (eli yhtiömiehen) tehdä yhtiösopimus.

Hyvät ja huonot puolet

Avoimen yhtiön hyödyt

  • Ei vaadi alkupääomaa
  • Edullinen perustaa
  • Nopea perustaa
  • Voi nostaa palkkaa
  • Voi hyödyntää luontoisetuja
  • Voi hyödyntää verottomia kulukorvauksia

Avoimen yhtiön huonommat puolet

  • Voitot nostetaan yksityisnostoina ja verotetaan tulona
  • Riskialtista, jos ei tunne toisen yhtiömiehen työmoraalia
  • Voit joutua vastaamaan myös toisen yhtiömiehen tekemistä virheistä/tappioista

Päätöksenteko avoimessa yhtiössä

Henkilöyhtiöissä kuten avoimessa yhtiössä vastaavat yrittäjät/omistajat henkilökohtaisesti yrityksen veloista ja muista rasitteista.

Miten avoimessa yrityksessä tehdään päätöksiä riippuu aikalailla siitä, miten päätöksentekoasiat on yhtiösopimuksessa sovittu. Yleensä kuitenkin päätökset ovat yhtiömiehen itsenäisesti toteutettavissa. Tämä tarkoittaa kaikessa lyhkäisyydessään sitä, että yhtiömies voi yksin päättää asioista ilman muiden yhtiömiesten hyväksyntää, kunhan päätös kuuluu liiketoimintaan.

Voitonjako

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion jakamisen perusteista. Yhtiömiehet voivat nostaa itselleen kohtuullisen määrän palkkaa ja saada luontoisetuja sekä verottomia kulukorvauksia. Käytännössä yhtiömiehet nostavat voiton yleensä yksityisnostoina. Voitot, eli elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten henkilökohtaisena tulona.

Avoimen yhtiön perustaminen

Yhtiö syntyy jo yhtiösopimuksen solmimisella, mutta yhtiö on silti ilmoitettava kaupparekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Yhtiömiehet ovat vastuussa perusilmoituksen lähettämisestä. Yksi yhtiömies voi myös hoitaa ilmoittamisen yksin kaupparekisteritoimistoista tai PRH:sta saatavalla lomakkeella. Ilmoitukseen on liitettävä yhtiösopimus ja kuitti käsittelymaksun suorittamisesta. Perustaminen maksaa 240€, joka on makettava ennen perusilmoituksen lähettämistä.