Yritysmuodot ja yhtiömuodot

Kun uuden yrityksen perustaminen on suunnitelmissa, on yritysmuodon päättäminen omalle yritykselle tärkein valinta. Mikä yritysmuoto juuri omalle toiminnalle sopii, riippuu monista asioista. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. yrityksen perustamiseen ja toimintaan osallistuvien määrä, pääoman tarve, verotus- ja vastuukysymykset sekä toiminnan laajuus ja se tuleeko yritykseen palkallisia työntekijöitä.

Seuraavat yritysmuodot ovat rekisteröitävissä Suomessa:

Näitä asioita tulee miettiä

Perustajien lukumäärä

Kuinka monta omistajaa/perustajaa yrityksellä on?

Yksi omistaja

Voit perustaa:

  • Toiminimen, eli toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana
  • Osakeyhtiön
  • Osuuskunnan (mutta tätä ei suositella ellei oma toiminta ole enemmän tai vähemmän osuuskunnan ylläpito)

Kaksi tai useampi omistajaa

Voitte perustaa:

  • Osakeyhtiön
  • Osuuskunnan
  • Avoimen yhtiön, jossa kaikki osallistuvat työpanoksellaan
  • Kommandiittiyhtiön, jossa vähintään yksi äänettömänä yhtiömiehenä rahoittaa toimintaa ja muut osallistuvat työpanoksellaan.

Pääoman tarve

Toiminimi, yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole yritys, vaan henkilökohtainen liiketoiminta. Pääomaa ei tarvita toiminnan aloittamiseksi.

Osakeyhtiö

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on 2 500 euroa. Summan täytyy olla yhtiön tilillä ennen kuin osakeyhtiö ilmoitetaan kaupparekisteriin.

Julkinen osakeyhtiö

Julkisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on 80 000 euroa. Summan täytyy olla yhtiön tilillä ennen kuin julkinen osakeyhtiö ilmoitetaan kaupparekisteriin.

Avoin yhtiö

Yhtiön omistajat voivat perustaa yrityksen ilman rahallista panostusta/pääomaa. Perustajien työpanos riittää.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä on aina vähintään yksi äänetön yhtiömies joka rahoittaa toimintaa. Äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan siis rahallinen panos. Sen vastuunalaiselta yhtiömieheltä (eli itse yrittäjiltä) riittää työpanos.

Osuuskunta

Osuuskunnassa ei ole vähimmäisosuuspääomaa.

Päätöksenteko

Toiminimi, yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee päätökset itse ja vastaa niistä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Niin voitot kuin tappiotkin ovat yksityiselle elinkeinonharjoittajalle henkilökohtaisia.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiössä päätöksenteko tapahtuu hallituksessa, jota vetää hallituksen puheenjohtaja. Myös toimitusjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus, joten myös palkattu toimitusjohtaja tekee päätöksiä osakeyhtiöissä.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön yhtiömiehet käyttävät päätösvaltaa joko yksin tai yhdessä. Avoimeen yhtiöön voidaan valita/palkata toimitusjohtaja pyörittämään jokapäiväistä hallintoa.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet käyttävät päätösvaltaa joko yksin tai yhdessä. Kommandiittiyhtiöön voidaan valita/palkata toimitusjohtaja pyörittämään jokapäiväistä hallintoa.

Osuuskunta

Osuuskunnassa päätöksenteko tapahtuu hallituksessa, jota vetää hallituksen puheenjohtaja. Myös toimitusjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus, joten myös palkattu toimitusjohtaja tekee päätöksiä osakeyhtiöissä.

Riskit ja vastuut

Henkilöyhtiöissä eli yksityisissä elinkeinonharjoittajissa (toiminimi), avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä vastaavat yrittäjät/omistajat (pl. äänetön yhtiömies kommandiittiyhtiössä) henkilökohtaisesti yrityksen veloista ja muista rasitteista.

Osakeyhtiön osakas ja osuuskunnan jäsen eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön tai osuuskunnan velvoitteista, vaan näissä yhtiö vastaa ns. itsestään.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja toimii omissa nimissään ja vastaa taloudellisesti itse sitoumuksistaan. Jos liiketoimintaa riitautetaan tai haastetaan oikeuteen syystä tai toisesta, on yksityinen elinkeinonharjoittaja henkilökohtaisesti vastuussa tästäkin.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista, rasitteista ja muista velvoitteista. Poikkeuksena on kommandiittiyhtiöiden äänettömät yhtiömiehet, joiden vastuu rajoittuu yhtiösopimuksessa sovittuun omaisuuspanoksen määrään.

Varojen nosto ja voitonjako

Kaikki rahat jotka voittona/liiketuloksena tulevat Yksityiselle elinkeinonharjoittajalle on yrittäjän omaa tuloa. Osinkoja toiminimi ei voi maksaa, vaan voitot verotetaan pääsääntöisesti ansiotulona. Palkanmaksu itselle (ja puolisolle) ei siis ole mahdollista, eikä myöskään verottomien luontoisetujen saaminen. Yrittäjä käyttää yrityksen voittoa yksityisnostoina verojen jälkeen. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa myös tappioista henkilökohtaisesti.

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion jakamisen perusteista. Yhtiömiehet voivat nostaa itselleen kohtuullisen määrän palkkaa ja saada luontoisetuja sekä verottomia kulukorvauksia. Käytännössä yhtiömiehet nostavat voiton yleensä yksityisnostoina.

Osakeyhtiön voitosta ja tappiosta vastaa osakeyhtiö itse, eli käytännössä tämä sovitaan hallituken kokouksessa. Voitonjako tapahtuu maksamalla osakkaille osinkoa. Yksityisnostot eivät ole mahdollisia, koska osakeyhtiö ei ole henkilöyhtiö.

Verotus

Yksityisen elinkeinonharjoittajan voitot, eli liiketulos verotetaan hänen omana tulonaan ja henkilöyhtiöiden elinkeinotoiminnan tuos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona.

Osakeyhtiö ja osuuskunta on itsenäinen verovelvollinen, jonka saama tulo verotetaan osakeyhtiön/osuuskunnan tulona.